Onze productie

« Ga een pagina terug

Wat gaan we houden en verbouwen?

We telen in beginsel dat wat de leden van onze coöperatie willen eten. Begin 2016 is via een eerste enquête onderzocht wat de leden willen eten en in welke hoeveelheden. Begin 2017 is een tweede enquête gehouden voor het seizoen 2017-2018.

Onze leden hebben gemiddeld aangegeven ongeveer zestig groenten te willen eten, sommige eens per jaar, anderen wekelijks. Rekening houdend met de vruchtbaarheid van de bodem, proberen we alle groenten te telen.

De komende jaren gaan we de teelttechnische mogelijkheden en de wensen van de leden, steeds meer op elkaar afstemmen. Want alleen zo kunnen we met elkaar komen tot een duurzame boerderij, in balans.


Wordt er behalve groente ook fruit geteeld?

Ja, we hebben op ongeveer 1 hectare 3066 fruitbomen staan, diverse soorten appels, peren en pruimen.

Verder worden verschillende soorten vollegrondsgroenten, aardappels en granen geteeld. Daarnaast worden dieren gehouden ten behoeve van vleesconsumptie: varkens, kippen en runderen. Kippen ook voor eieren. Ook het eten voor de dieren wordt zoveel mogelijk op de boerderij geteeld.

Onze inschatting is dat we zo circa 60 procent van de voedelbehoefte per huishouden kunnen verzorgen.


Hoe goed is de bodem en wat kan er geteeld worden

De bouwvoor op het Wilhelminapark is begin 2015 onderzocht door HAS Hogeschool Den Bosch en adviesbureau Soiltech. Soiltech heeft een bodembalansanalyse uitgevoerd. Die vormde de basis voor een bemestingsadvies voor de teelt van vollegrondsgroente, opgesteld door teeltadviesbureau HortiNova Groep.

Samen met HAS Hogeschool en Soiltech is een grondverbeterings-/bemestingsplan opgesteld dat in het voorjaar van 2015 is uitgevoerd. Heel 2015 is gebruikt om de bodem van de percelen te verbeteren. Begin 2016 is wederom een bodemonderzoek uitgevoerd en de vruchtbaarheid is al flink verbeterd.

Na de oogst van 2016 zijn bladrammanas en Japanse haver geteeld, beiden hebben de kwaliteit van onze bodem verdere verbeterd. De kwaliteit van de bodem is nu van dien aard, dat we inschatten ongeveer zestig groenten te kunnen telen zonder de bodem te verslechteren.


Hoeveel gaan we produceren?

Op de boerderij leven we met de seizoenen en de grond zoals die is.

De opbrengst is dus afhankelijk van de bodemgesteldheid en het weer. Voorafgaand aan het inzaaien en planten in 2016, is een tweede bodemonderzoek uitgevoerd. Wat we zouden willen telen, wordt mede gebaseerd op een enquête die we in januari 2016 en januari 2017 hielden onder de leden van de coöperatie.

We verwachten vanaf mei 2017 wekelijks vijf soorten groenten aan te bieden, in principe genoeg voor zeven dagen eten. Elke 'mond' per certificaat heeft verder recht op 11,2 kg vlees en vleeswaren van eigen varkens, 7,5 kg rundvlees, circa 4,4 kg kippenvlees en 63 eieren. Vegetarische eters nemen vanzelfsprekend geen vlees af.


Lekker en gezond eten van je eigen boerderij!

Herenboeren


© 2014 Herenboeren
Samen duurzaam voedsel produceren