Wat is Herenboeren Wilhelminapark?

We hebben een boerderij die maximaal 500 ‘monden’ van eigen eten kan voorzien. Gezond en lekker voedsel tegen een prijs die vergelijkbaar is met die van de supermarkt.

We hebben in februari 2016 een voedselcoöperatie opgericht, met onze leden. Uit de leden is een bestuur gekozen dat de dagelijkse zaken beheert. Tenminste één keer per jaar is er een ledenvergadering waarin de leden meebeslissen over de exploitatie, de veehouderij, het jaarlijkse teeltplan en wat er verder aan activiteiten wordt georganiseerd.

Onze boer werkt in dienst van de coöperatie. Hij zet zijn kennis en ervaring in om het werk op het land te verrichten en de dieren te verzorgen. De leden van de coöperatie kúnnen meewerken op de boerderij, maar dat hoeft niet. We zijn per slot van rekening herenboeren.

Voor de opzet van onze boerderij zijn ongeveer 200 deelnemende huishoudens nodig; 500 personen inclusief kinderen. Dit zijn eenpersoons- en tweepersoonshuishoudens, en gezinnen met kinderen. Iedereen die gezond en eerlijk voedsel belangrijk vindt, is welkom.

Lid worden
Meedoen betekent dat u, als huishouden, lid wordt van de voedselcoöperatie. U legt eenmalig € 2000,- in, de investering die de boerderij mogelijk maakt. Verder delen we de jaarlijkse kosten, omgerekend ongeveer € 11,- per persoon per week. Wat u terugkrijgt, is uw dagelijkse eten: groenten, fruit, aardappelen, eieren, rund-, varkens- en kippenvlees. Voor mensen die geen vlees eten, geldt een gereduceerd tarief.

Met de inleg van € 2000,- wordt u voor 1/200 deel eigenaar van de boerderij voor ten minste drie kalenderjaren. U hebt de mogelijkheid om de boerderij te bezoeken en te zien hoe de producten worden verbouwd. Wilt u – om wat voor reden dan ook – uit de coöperatie stappen, dan verkoopt u uw 1/200 deel. Of u doet het over aan uw kind of kleinkind. In onze coöperatie is ieder van ons herenboer(in).

Kleine huishoudens kunnen lid worden met een half certificaat ter waarde van € 1.000,-. Voor mensen die de investering niet ineens willen of kunnen betalen, bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen.

Om 500 mensen te kunnen voeden beschikken we op een landgoed over een kleine 20 hectare. Op de boerderij wordt geboerd met respect voor de mens, de dieren, de bodem, de natuur en de cultuurhistorie.

Downloads
Veel vragen en antwoorden over Herenboeren Wilhelminapark staan op de speciaal daarvoor ingerichte pagina. Wil je lid worden, onze Statuten of het Huishoudelijk Reglement inzien, download dan onderstaande pdf’s. Hieronder vind je ook de plattegrond van onze Herenboerderij.

Herenboer?

Het begrip herenboer ontstond in de 18e eeuw. Het was een boer die personeel in dienst had die de boerderij draaiend hield

Met dank

Deze bedrijven en instellingen hielpen ons bij de oprichting van de Herenboerderij in Boxtel.