Skip to content

Wat is Herenboeren Wilhelminapark?

We hebben een boerderij die maximaal 500 ‘monden’ van eigen eten kan voorzien. Gezond en lekker voedsel tegen een prijs die vergelijkbaar is met die in de supermarkt.

We hebben in februari 2016 een voedselcoöperatie opgericht, met onze leden. Uit de leden is een bestuur gekozen dat de dagelijkse zaken beheert. Tenminste één keer per jaar is er een ledenvergadering waarin de leden meebeslissen over de exploitatie, de veehouderij, het jaarlijkse teeltplan en wat er verder aan activiteiten wordt georganiseerd.

Geert en Wiebe zijn onze boeren en werken in dienst van de coöperatie. Zij zetten hun kennis en ervaring in om het werk op het land te verrichten en de dieren te verzorgen. De leden van de coöperatie kúnnen meewerken op de boerderij, maar dat hoeft niet.

We streven naar een coöperatie met 200 deelnemende huishoudens, zo’n 500 personen inclusief kinderen. Dit zijn eenpersoons- en tweepersoonshuishoudens, en gezinnen met kinderen. Iedereen die gezond en eerlijk voedsel belangrijk vindt, is welkom.

Lid worden
Meedoen betekent dat je, als huishouden, lid wordt van de coöperatie. Je  legt eenmalig € 2000,- in, de investering die de boerderij mogelijk maakt. Eenpersoonshuishoudens betalen € 1000,- .

Je bepaalt zelf hoeveel ‘monden’ je af neemt, dat aantal hoeft niet overeen te komen met het aantal mensen in je huishouden. In 2023 betaalt een mond per maand € 71,09 inclusief btw. Hiervoor ontvang je idealiter elke week gemiddeld 5 soorten groenten, fruit, aardappelen, eieren, rund-, varkens- en kippenvlees. Mensen die geen vlees afnemen, betalen € 47,75 per maand inclusief btw.

Met de inleg van € 2000,- wordt je voor 1/200 deel eigenaar van de boerderij voor ten minste drie kalenderjaren. Het is mogelijk om de boerderij te bezoeken en te zien hoe de producten worden verbouwd. Wil je om wat voor reden dan ook uit de coöperatie stappen, dan verkoop je je deel. Als de coöperatie volledig gevuld is, krijg je je inleg terug. Of je doet het over aan uw kind of kleinkind. In onze coöperatie is ieder van ons Herenboer(in).

Kleinere inleg, of gefaseerd
Kleine huishoudens kunnen lid worden met een half certificaat ter waarde van € 1.000,-. Voor mensen die de investering niet ineens willen of kunnen betalen, bestaat de mogelijkheid om in termijnen te betalen.

Om 500 mensen te kunnen voeden beschikken we op een landgoed over een kleine 20 hectare. Op de boerderij wordt geboerd met respect voor de mens, de dieren, de bodem, de natuur en de cultuurhistorie.

Zoveel meer
Behalve met elkaar een boerderij runnen en ervan eten, vieren we met elkaar het leven. We picknicken, helpen de boer, houden inspirerende thema-avonden, geven rondleidingen, borrelen en eten (soms) samen. Ook inspireren we elkaar om anders te koken, met onze Herenkeuken (ook voor dames).

Downloads
Veel vragen en antwoorden over Herenboeren Wilhelminapark staan op de speciaal daarvoor ingerichte pagina. Wil je lid worden, onze Statuten of het Huishoudelijk Reglement inzien, download dan onderstaande pdf’s. Hieronder vind je ook de plattegrond van onze Herenboerderij.

Herenboer?

Het begrip herenboer ontstond in de 18e eeuw. Het was een boer die personeel in dienst had die de boerderij draaiend hield

Herenboeren Wilhelminapark

Met dank

Deze bedrijven en instellingen hielpen ons bij de oprichting van de Herenboerderij in Boxtel.