Nieuw op de Herenboerderij, runderen, Brandrode runderen

Sinds 17 mei hebben we eigen runderen, Brandrode runderen. De tien ossen zijn prachtige dieren, met een mooi verhaal. Ze zijn namelijk overgenomen van De Groote Modderkolk, een boerderij van Vereniging Natuurmonumenten in het Gelderse Loenen. Op die boerderij is jarenlang gewerkt aan het in stand houden van dit mooie ras.

En nu lopen ze dus op onze Herenboerderij; een ras dat ons goed past. Het Brandrood rund is een ras dat zich prima staande kan houden op de schrale zandgronden op de boerderij. De dieren voeden zich met vrijwel alleen gras. Hierdoor is het een dier wat mede invulling geeft aan het circulaire denken.

Cultuurhistorisch gezien werd het ras vroeger gebruikt voor zowel de productie van vlees als melk (dubbeldoel-koeien). Maar voorlopig houden we de dieren enkel voor het vlees.

Deel dit bericht: