‘Herenboeren voorbeeld van circulair voedselinitiatief dat mensen verbindt’

Hans Dagevos is consumptiesocioloog en noemt Herenboeren Wilhelminapark een prachtig voorbeeld van een ‘circulair’ voedselinitiatief ‘waar de keten gesloten en mensen verbonden worden.

De circulaire keten betreft een verbinding die nieuw is te noemen omdat niet alleen geld en goederen als cement fungeren. Inspraak, invloed en interesse zijn andere ‘transactiewaarden’ die verdieping – ‘hechting’ – geven aan het sluiten van deze keten.’

Dagevos schrijft vandaag over de gemeenschappelijke waarden van Herenboeren: ‘De verbinding is betekenisvoller doordat herenboeren en boer een gezamenlijk doel hebben en waarden delen over wat goed boeren en goed eten is. Ze kennen elkaar, hebben aandacht, zorg en tijd voor elkaar, wisselen onderling deskundigheid uit of stellen zich anderszins dienstbaar aan elkaar op.’

Deel dit bericht: