Op 26 februari worden we een coöperatie

Op vrijdag 26 februari vindt in Boxtel de oprichting plaats van Coöperatie Herenboeren Wilhelminapark. Het is een belangrijke stap die ertoe leidt dat de eerste zestig huishoudens gezamenlijk hun voedsel gaan produceren.

Op het Wilhelminapark, gelegen achter de carpoolstrook aan de A2 bij afslag Boxtel-Noord, is de laatste maanden al veel werk verzet. Zo is de bodemkwaliteit verbeterd, zijn de paden hersteld, bomen gesnoeid, is achterstallig onderhoud gepleegd en elektriciteit aangelegd. In maart of april worden 3000 fruitbomen geplant en later dit voorjaar zullen de eerste weidevarkens worden losgelaten en verzorgd.

De komende maanden werken de Herenboeren onder meer verder aan de omheining van het terrein, wordt een beregeningsinstallatie aangelegd en wordt de bodemvruchtbaarheid op natuurlijke wijze verbeterd. Dat laatste is belangrijk want een goede bodem op het park is de basis van een goede, duurzame opbrengst.

Inspraak in teelt
De boerderij is straks eigendom van de leden van de coöperatie; leden die per huishouden 2000 euro investeren en wekelijks hun groente, fruit, vlees en eieren van eigen boerderij kopen. Wat de boer in loondienst voor hen teelt, bepalen de leden van de coöperatie en hun op 26 februari te benoemen bestuur zelf. Recent hebben Herenboeren Wilhelminapark al een uitgebreide enquête gehouden. Die heeft belangrijke input geleverd voor de eerste teelt.

Op dit moment nemen ongeveer zestig huishoudens uit de regio Boxtel, Vught, Sint-Michielsgestel deel aan Herenboeren Wilhelminapark. De initiatiefnemers hebben de ambitie om te groeien naar het maximum aantal van 200.

Deel dit bericht: