24 deelnemers tekenen overeenkomst!

Vrijdag 12 juni hadden we als Herenboeren wat te vieren. Samen met een zeer goede opkomst hebben we gevierd dat de gemeente met ons wenst samen te werken en dat de eerste deelnemers zich verbinden aan Herenboeren. Voor deze gelegenheid hadden we de beschikking gekregen van de spiegeltent op Stapelen en deze was goed gevuld met een enthousiast publiek.

Tijdens de introductie van de avond kondigde voorzitter Pim Ketelaars aan dat Herenboeren Boxtel de naam gaat wijzigen in Herenboeren Wilhelminapark. De reden van de naamswijziging is dat de locatie een veel bredere uitstraling heeft dan alleen naar Boxtel en daar willen we ook graag gebruik van maken.

Vlaamsche schuur
Namens de gemeente was wethouder Peter van de Wiel aanwezig om een intentieovereenkomst te tekenen tussen Herenboeren Wilhelminapark en de Marggraff stichting. In deze overeenkomst spreekt de gemeente haar steun uit voor het Herenboeren concept op het Wilhelminapark. De wethouder sprak tijdens de bijeenkomst nogmaals deze steun uit en refereerde ook naar de groene historie van Boxtel en volgens hem past Herenboeren hier goed bij.

In deze overeenkomst staat ook dat de gemeente het oprichten van een Vlaamsche schuur gaat steunen indien Herenboeren Wilhelminapark 150 leden heeft. Het oprichten van een schuur blijft de wens van de Herenboeren omdat dit een versterkend effect heeft op het Herenboeren concept heeft. De ruimte geeft de mogelijkheid om groepen te ontvangen, voorlichting te geven en de materialen van de boerderij op te slaan.

Gas d’r op
Tijdens een “rond de tafel met de Herenboeren” over de bodem op het Wilhelminapark kwamen een paar enthousiastelingen met de vraag of dat het mogelijk is om sneller te gaan. Ze wilden graag participeren en mee doen zodat het realiseren van de boerderij sneller gerealiseerd kan worden. Het gas d’r op scenario was geboren.

Wat wil dat zeggen gas d’r op? In dit scenario geven we de mensen, koplopers, de mogelijkheid om te participeren in de boerderij zonder dat alles al helemaal in de nopjes geregeld is of helemaal uitgedacht is. Deze koplopers gaan samen met het bestuur de uitdaging aan om de boerderij op te richten. Het eerste doel is om 50 koplopers te vinden zodat er op 1 januari 2016 gestart kan worden.

In de aanloop naar deze avond waren al een aantal mensen gepolst of dat ze interesse hadden om te participeren. Dat bleken wel een aantal te zijn. Op vrijdagavond vroegen we aan alle aanwezigen wie zich wilden inschrijven als koploper. En dat kon men doen door hun naam te zetten op een lijst die optelt naar 50. Het bestuur van Herenboeren Wilhelminapark gaf het goede voorbeeld en daarna was het aan de zaal. Het aantal inschrijvingen heeft onze stoutste dromen overtroffen. Op het einde van de avond hadden waren er al 24 inschrijvingen. Dat betekent dat we al halverwege zijn voor de eerste vijftig!

De tweede mijlpaal zal natuurlijk de 150 leden voor de Vlaamsche schuur worden en ook daarin hebben wij het volste vertrouwen.

Koop een koe
Ter afsluiting gaf Pim aan dat er nog vijf delen van de koe verkocht moesten worden voordat het dier geslacht kan worden. Vanuit de aanwezigen kwamen spontaan reacties om deze vijf laatste vleespakketten te kopen, binnen een paar seconden waren ze verkocht. Dit betekent dat het dier binnenkort geslacht gaat worden. Daarvan worden diegene die een pakket pakket hebben gekocht van op de hoogte gehouden.

Wij van de kartrekkers groep kijken terug op een zeer succesvolle avond met zeer veel enthousiasme en nu met de steun van de koplopers om vooral door te gaan.

Deel dit bericht: