Herenboeren kijken terug op twee succesvolle evenementen

Groene Draad

Vorig jaar tijdens De Groene Draad was de eerste buitenkomst voor Herenboeren in Boxtel. In deze eerste editie probeerden we toen de eerste geïnteresseerden van informatie te voorzien zodat men naar een inspiratiesessie zou komen. Een jaar later hebben we al 150 geïnteresseerde huishoudens gevonden en hebben we bekend kunnen maken dat we op het Wilheminapark kunnen gaan beginnen.

Op De Groene Draad van dit jaar hebben we mensen meegenomen naar het prachtige Wilheminapark om ze te laten zien waar we gaan boeren. De huifkar vertrok van De Groene Poort naar het Wilheminpark en ruim 50 geïnteresseerden hebben hiervan gebruik gemaakt. Tijdens deze heerlijk zonnige dag, waren er veel enthousiaste gesprekken en reacties. Op het Wilhelminapark waren ook de runderen te zien waarvoor men nu kan intekenen voor een vleespakket.

De bodem

Rond de tafel met de herenboeren wordt georganiseerd om samen met de kartrekkers dieper op een onderwerp in te gaan. In de twee voorgaande sessies zijn de “kwaliteit in de keten” en “financiële haalbaarheid” besproken. Het onderwerp van de afgelopen keer was de bodem. Dit ook naar aanleiding van het bodemonderzoek dat was uitgevoerd op het Wilhelminapark. De uitkomst van dat onderzoek was dat dit jaar nog in het teken staat van het herstellen van de bodemkwaliteit.

Om dit toe te lichten waren twee professionals uitgenodigd, Jan Robben docent Bodemkunde aan de HAS Hogeschool en Rik van Iersel adviseur bij Soiltech. Zowel HAS Hogeschool als Soiltech hebben het bodemonderzoek op het Wilhelminapark uitgevoerd en aan de hand van de uitkomsten hun aanbevelingen gegeven. In het verhaal van Jan kwam naar voren hoe de bodem op het Wilhelminapark is opgebouwd en of het geschikt is om erop te boeren. Met enige kleine verbeteringen is het qua bodemstructuur goed mogelijk om op deze grond groente en granen te verbouwen.

Rik ging verder in op het bodemleven en het belang daarvan voor een goede en gezonde bodem. Uit het onderzoek kwam dat het bodemleven uit balans is, doordat er veel te veel aaltjes in de grond zitten. Door de aaltjes is het onmogelijk om wortelgewassen te verbouwen. Om de bodembalans te verbeteren is een herstelplan gemaakt en deze houdt onder andere in dat er afrikaantjes worden gepland. De wortels van de afrikaantjes zijn giftig voor de aaltjes en daardoor verdwijnen ze.

Zo’n 25 enthousiaste toehoorders hebben deelgenomen aan de rond de tafel sessie en raakten geïnspireerd door het verhaal van de beide sprekers. Vanuit de groep kwam ook de vraag of dat het niet mogelijk is om al snel deel te nemen, zodat er vaart komt in de ontwikkeling van de Herenboerderij. De avond is afgesloten met de belofte dat er vanuit de kartrekkers groep snel op deze vraag gereageerd gaat worden. Kortom een zeer interessante avond met een top einde !

Foto: Leon de Kok

Deel dit bericht: