Eerste en tweede inspiratie avond

Eerste nieuwsbericht

Vanaf nu gaan we u geregeld een nieuwsbericht sturen over de laatste ontwikkelingen van de herenboerderij in Boxtel, zodat u op de hoogte bent van de stand van zaken.
U heeft aangegeven geïnteresseerd te zijn in het idee van de herenboerderij en graag informatie te willen ontvangen; dat maakt u een herenboer-in-spe. Met u zijn er nog 75 mensen die dit bericht krijgen.

Bijeenkomst in september
Op donderdag 25 september om 19.30 uur hebben we een volgende bijeenkomst gepland. Dat wordt een andere avond dan de inspiratiebijeenkomst. We gaan inhoudelijk meer de diepte in; aan het programma wordt nog gewerkt. U ontvangt nog een uitnodiging van ons, maar deze datum kunt u vast in uw agenda zetten.

Wie zijn wij?
Er is een werkgroep bestaande uit zeven mannen en één vrouw: de kartrekkers. We komen om de week een avond bij elkaar om de herenboerderij in Boxtel van de grond te krijgen. We noemen het initiatief Herenboeren Boxtel; dit is een werknaam. De boerderij die er gaat komen, kan een andere naam krijgen.

Alle informatie samengevat
We hadden u beloofd een samenvatting te geven van wat er in de eerste (22 mei) en tweede inspiratie-avond (3 juli) aan informatie is uitgewisseld. Dat doen we hier, met een aantal vragen en antwoorden die zijn gesteld.

Herenboeren
Het woord herenboer komt van vroeger. Het was een boer met kapitaal die personeel in dienst had die de boerderij draaiend hield. In de coöperatie die we gaan opzetten, is ieder van ons herenboer(in). Link: http://nl.wikipedia.org/wiki/Herenboer

Het idee achter de herenboerderij in Boxtel
De herenboerderij is een initiatief van een paar bewuste consumenten uit Boxtel. Het idee is dat wij, inwoners van Boxtel en omgeving, met elkaar een boerderij gaan opzetten om in ons eigen voedsel te voorzien. Gezond, lekker, biologisch voedsel tegen een prijs die vergelijkbaar is met die van de supermarkt. Op deze manier weten we waar ons voedsel vandaan komt en hoe het is geproduceerd.
Op de boerderij wordt geboerd met respect voor de boer, de dieren, de bodem, de natuur en de cultuurhistorie.

Lid worden
Uit de rekenmodellen waarmee we hebben gewerkt, blijkt dat voor de opzet van onze boerderij 200 gezinnen nodig zijn die meedoen. Meedoen betekent dat u, als huishouden, lid wordt van de coöperatie, dat u eenmalig € 2000,- inlegt en dat u daarna zo’n 45 weken per jaar voor gemiddeld € 25,- per week producten afneemt: groenten, fruit, aardappels, kruiden, eieren, runds-, varkens- en kippenvlees.
Door € 2000,- in te leggen, wordt u voor 1/200’ deel eigenaar van de boerderij voor onbepaalde tijd. U heeft de mogelijkheid om de boerderij te bezoeken en te zien hoe de producten worden verbouwd. Wilt u – om wat voor reden dan ook – uit de coöperatie stappen, dan verkoopt u uw 1/200’ deel. Om 200 gezinnen te kunnen voeden, is een terrein van 20 ha. nodig. Dat is berekend, net zoals het aantal runderen, varkens en kippen dat we nodig gaan hebben.

De coöperatie
We richten een coöperatie op met leden. Uit de leden wordt een bestuur gekozen dat de dagelijkse zaken beheert. Eenmaal per jaar is er een ledenvergadering waarin u als lid meebeslist over de veehouderij, het jaarlijkse teeltplan en wat er verder aan activiteiten wordt georganiseerd.

De boer(in)
De coöperatie neemt een boer(in) in dienst met kennis en ervaring, die het werk op het land verricht en de dieren verzorgt. Wanneer de boer ziek is of in drukke tijden, zal deze de hulp inroepen van de omliggende herenboerderijen of loonwerkers inhuren. De begroting van de herenboerderij biedt ruimte voor het inhuren van arbeid.
De leden van de coöperatie kunnen ook meewerken op de boerderij, maar dat hoeft niet. Als u alleen maar uw boodschappen op deze boerderij doet, is het ook goed.

Meer dan alleen boerenwerk
Omdat het ‘onze’ boerderij is, kan iedereen met initiatieven komen, waarbij de producten van de boerderij als basis dienen. U kunt iets gaan organiseren met kinderen, educatieve programma’s opzetten, kookworkshops geven, wecken, jam maken, appeltaarten bakken, in de winkel meehelpen. Samen maken we het succes van de boerderij.

Vragen en antwoorden
Tijdens de twee inspiratie-bijeenkomsten zijn er vragen gesteld. Een aantal antwoorden is opgenomen in de tekst hierboven, andere beantwoorden we hierna.

Wat levert de investering van € 2000,- een lid op?
Het investeringsgeld is nodig om een kleinschalige, professionele boerderij op te zetten. Het bedrag wordt gebruikt om stallen te bouwen, materialen aan te kopen, en voer, personeel en dieren te bekostigen. De grond zal gepacht worden.
Na enige tijd moet de boerderij zichzelf kunnen bedruipen. De herenboerderij heeft geen winstoogmerk.

Wat gebeurt er als 300 gezinnen lid willen worden?
Het aantal van 200 gezinnen is het maximum – maar ook het minimum – om met elkaar een kleinschalige boerderij te hebben. De 200 gezinnen vormen een groep, men kent elkaar, onderneemt activiteiten op de boerderij, ruilt producten of neemt de boodschappen voor elkaar mee.
Wanneer meer dan 200 gezinnen zich aanmelden, dan wordt er een nieuwe groep gevormd die zijn eigen kleinschalige herenboerderij opzet.

Gaan we zelf slachten?
Nee. De herenboerderij wordt een kleinschalig, gemengd bedrijf. Niet alle taken in het proces zullen zelf uitgevoerd kunnen worden. Het slachten van dieren is een vak op zich. We zullen dus een slachter gaan selecteren die dat voor ons doet.

Wat als de oogst mislukt?
De boerderij gaat verschillende soorten groenten en fruit verbouwen. Op die manier wordt het risico gespreid. Mocht een deel van de oogst mislukken, dan zijn er nog voldoende andere producten om aan de leden aan te bieden. Daarnaast zal er samengewerkt gaan worden met andere herenboerderijen in de omgeving. Omdat iedere boerderij iets meer produceert dan strikt nodig is, kan er uitgewisseld worden. Is er nergens een mislukte oogst, dan kan het overschot geleverd worden aan bijvoorbeeld restaurants of de voedselbank.

Wat gebeurt er als de leden te weinig voedsel afnemen?
Dan zal het slecht aflopen met onze boerderij. Het concept van de herenboerderij is gebaseerd op het zelf produceren van ons voedsel, maar ook het afnemen ervan. Dat is de lol van lid zijn van de coöperatie.
Wat de consequenties zijn als leden te weinig producten afnemen, moeten we nog uitwerken.

Krijgt het bestuur een vergoeding?
Nee, het bestuur werkt vrijwillig en wordt niet betaald. De leden bepalen hoe zij hun waardering aan de bestuursleden laten blijken. Gedacht kan worden aan een korting op het voedsel. Of zelfs, bij een heel grote inspanning, op gratis voedsel tijdens de bestuursperiode. Het is een sympathiek idee om bovenmatige inzet te belonen, maar dat zal niet met geld gebeuren. Dit geldt overigens ook voor de kartrekkers.

Wanneer kunnen we de eerste producten verwachten?
De eerst stap is de 200 huishoudens vinden die mee willen doen. De volgende stap is de locatie. Er wordt momenteel al naar verschillende locaties gekeken. Stap drie is het werven van de boer(in).
Als iedereen meehelpt de 200 gezinnen bij elkaar te krijgen, dan kunnen we binnen afzienbare tijd onze eigen boerderijproducten eten.

Wat is de relatie met Herenboeren Nederland?
Herenboeren Nederland is gestart als een initiatief van vijf bewuste consumenten uit Boxtel. Deze groep heeft het concept van een lokale herenboerderij bedacht, laten onderzoeken en doorrekenen. De boerderij in Boxtel is de eerste pilot. Het idee van de herenboerderij is zich gaan verspreiden en er kwamen al ras aanvragen uit het hele land. Herenboeren Nederland is intussen uitgegroeid tot een landelijke organisatie van professionals die meerdere lokale initiatieven ondersteunen met hun expertise, zowel bij de oprichting als in de voortgang. U kunt denken aan juridische vraagstukken, automatisering, onroerend goed zaken, certificeringsprocessen, teeltplannen, verzekeringen, regelgeving en voedselveiligheid.

Dan waren er een paar vragen waar we op dit moment n
og geen antwoord op hebben, zoals:
Hoe worden de producten geleverd: in kratten, tassen, pakketten?
Krijgen leden die meer dan gemiddeld afnemen een korting?
Is de locatie geschikt voor alle teelten?
Is het mogelijk om in te stappen als je geen € 2000,- kunt investeren?

U begrijpt dat er hard wordt gewerkt om antwoorden op die vragen te krijgen. Misschien hebben we die op de volgende bijeenkomst, anders leest u ze in een van de nieuwsbrieven.
In oktober organiseren we weer een inspiratiebijeenkomst. Zegt het voort.

Wij wensen u een fijne zomer toe en houd u vooral de avond van 25 september vrij voor de volgende bijeenkomst.

Met vriendelijke groet,
De kartrekkers van Herenboeren Boxtel

Deel dit bericht: