Betrokken vergadering stelt statuten vast en benoemt bestuur

Ongeveer zestig leden en hun partners hebben vrijdag 26 februari 2016 in De Groene Poort in Boxtel de oprichtingsvergadering van Coöperatie Herenboeren Wilhelminapark bijgewoond. Veel leden kwamen goed beslagen ten ijs wat leidde tot een boeiende, betrokken vergadering.

Geert van der Veer, kartrekker van het eerste uur, beet het spits af. Hij besprak onder meer de ontwikkelingen tot waar we vandaag staan en ging in op Herenboeren Nederland en hun relatie met lokale Herenboeren als de onze. Ook deed hij de begroting uit de doeken. Verder schetste hij kort wat er de komende tijd op het park te doen zal zijn, waaronder de aanplant van 3000 fruitbomen en de selectie van varkens. Ook lichtte hij de inrichtingsschets toe (zie onderstaande bijlage).

Sander Boleij vervolgens, leidde de vergadering door de behandeling van de concept-statuten. Zoals gezegd, veel leden hadden zich goed ingelezen en kwamen met waardevolle opmerkingen, verbetersuggesties of nuances. Er ontstond een levendig debat dat aan de de essentie van onze coöperatie raakte. Ter plekke besloot de vergadering, paginagewijs, welke wijzigingen doorgevoerd worden in de definitieve statuten en welke suggesties een plek krijgen in het later vast te stellen Huishoudelijk Reglement.

Algemeen bestuur
Na vaststelling van de statuten stelde voorzitter van de vergadering Boudewijn Tooren de vier kartrekkers voor die zich kandidaat stellen voor het algemeen bestuur: Sander Boleij, Rob van de Langenberg, Douwe Korting en Boudewijn Tooren zelf. Vanuit de zaal stonden op Tabe Aardema, Wiebe van der Hoek, Jurgen Hoppenbrouwers en Monic Holman. De leden van Herenboeren Wilhelminapark stemden met een mooi applaus in met de benoeming van deze acht mensen in het bestuur. Boudewijn Tooren is voorzitter.

Bekijk PDF

Deel dit bericht: