‘Vertrouw maar wat meer op de natuur’

Ruim 50 geïnteresseerden bezochten 22 februari de eerste thema-avond van Herenboeren Wilhelminapark. Twee uur lang hingen zij aan de lippen van specialist agro-ecologie Kees van Veluw en Geert van der Veer van Herenboeren.

Kees legde uit dat de agro-ecologie erop gericht is om op basis van natuurlijke processen, systemen en ritmes voedselproductielandschappen in te richten. In zulke landschappen werken natuur en landbouw weer samen. Natuurinclusieve landbouw dus.

Een voorbeeld van een windhaag maakte het duidelijk. ‘Veel boeren zien met name de nadelen van zo’n haag’, zo stelde Kees. Denk bijvoorbeeld aan de wat lagere gewasopbrengst direct achter de haag, omdat de haag voedingsstoffen wegtrekt van het gewas. Maar de voordelen worden vaak niet gezien. Dat is jammer want ze overtreffen de nadelen meestal ruimschoots.

Betere groei
Zo trekt een windhaag allerlei vogels en insecten aan, die het landbouwgewas vrij houden van rupsen. En omdat de haag ook wind vangt, groeit het gewas erachter – iets verderop in het veld – beter. Zeker als de haag ook nog eens uit vlinderbloemige bomen bestaat zoals els of robinia. ‘Dan krijgt de boer – via het afvallend blad – de stikstof namelijk cadeau. Eigenlijk toch maar vreemd dat er na de oorlog in Nederland zo’n 200.000 kilometer houtwal is geoogst’, zo stelde Kees.

Hij liet nog veel meer mooie voorbeelden zien. Over kringlopen, over ‘met de richting van de natuur meewerken’, en over het belang van herkauwers op de boerderij. ‘Als we wat meer op de natuurlijke processen van de natuur zouden vertrouwen, zou er een veel stabieler landbouwsysteem ontstaan, dat minder afhankelijk is van ‘externe input’ zoals kunstmest, pesticiden en irrigatie.’

Scharrelen tussen het fruit
Geert van der Veer liet aansluitend zien hoe de agro-ecologische ideeën van Kees inmiddels zijn verwerkt in het Herenboeren-concept. En waar nog interessante kansen liggen. ‘Zo denken we er momenteel over om de boomgaard te gaan afrasteren en de kippen voortaan tussen de bomen te houden’, vertelde Geert. ‘En ook zullen we in lijn met natuurinclusieve principes binnenkort starten met de inzaai van smeerwortel onder de fruitbomen.’

Geert lichtte tot slot nog toe wat het idee is achter de op 9 maart te ondertekenen Green Deal over natuurinclusieve landbouw. Als het Rijk, de provincie, de gemeente, Herenboeren, de HAS en enkele andere partijen op 9 maart hun handtekening onder deze overeenkomst zetten, ontstaat er ruimte om buiten het bestaande wettelijke kader onderzoeken te starten naar het échte rendement van natuurinclusieve landbouw. Niet in termen van geld, maar in termen van biodiversiteit, bodemverbetering en – heel belangrijk – geluk van de betrokken consumenten.

‘Door deze data vervolgens met anderen te delen dragen we direct bij aan het verder ontwikkelen van natuurinclusieve landbouw.’ Met deze mooie blik vooruit werd de avond afgesloten.

Deel dit bericht: