Nieuws update met 2 informatie bijeenkomsten

Je eten uit de buurt, met Herenboeren Wilhelminapark

Steeds meer mensen in Nederland willen meer weten over hun eten. Wie heeft het geproduceerd, waar en is het wel duurzaam en eerlijk gebeurd? Supermarkten zetten samen met boeren en de voedselverwerkers kleine stapjes de goede kant op. Maar heb je er wel eens aan gedacht dat het ook anders kan, heel anders?

Ja, jij waarschijnlijk wel. Want je bent een van de honderden mensen die interesse heeft getoond in Herenboeren Wilhelminapark. Onze droom is misschien wel uw droom; een droom die nu snel realiteit wordt: met mensen uit de regio Boxtel, Vught en Sint-Michielsgestel gaan we een boerderij opzetten die in ons eigen eten voorziet. Gezond, lekker en eerlijk voedsel tegen een prijs die vergelijkbaar is met die van de supermarkt. In deze nieuwsbrief leest u meer over de stand van zaken van dit mooie concept en een aantal inspirerende bijeenkomsten later deze maand.

Wat was ook alweer het idee?

Wat we doen, is het oprichten van een voedselcoöperatie met leden. De coöperatie neemt een boer(in) in dienst die het werk op het land verricht en de dieren verzorgt. De leden van de coöperatie kunnen meewerken op de boerderij, maar dat hoeft niet. We zijn per slot van rekening herenboeren.

Voor de opzet van onze boerderij zijn 200 deelnemende huishoudens nodig; een mix van eenpersoons- en tweepersoonshuishoudens en gezinnen met kinderen. Iedereen die gezond en eerlijk voedsel uit de buurt wil eten, en wie wil dat nou niet, is welkom.

Wat krijg ik en wat kost het?

Meedoen betekent dat je huishouden lid wordt van de voedselcoöperatie, en eenmalig € 2000,- betaalt. Zie het als een investering waarmee we van de kant kunnen komen. Daarna betaal je per huishouden zo’n 45 weken per jaar gemiddeld € 25,- per week. Voor dat geld neem je producten van de boerderij af: groenten, fruit, aardappelen, eieren, rund-, varkens- en kippenvlees.

Wie € 2000,- inlegt, wordt voor 1/200 deel eigenaar van de boerderij, voor onbepaalde tijd. Het is voor iedere eigenaar mogelijk om de boerderij te bezoeken en zelf te zien hoe de producten worden verbouwd en de dieren worden gehouden. Wil je, om wat voor reden dan ook, uit de coöperatie stappen, dan verkoopt je het 1/200 deel. Wat ook kan is het deel overdragen aan bijvoorbeeld je kind of kleinkind. In de op te zetten coöperatie is ieder van ons herenboer(in).

Onze boerderij. Waar vind ik die?

Exact tussen Boxtel, Esch, Vught, Sint-Michielsgestel en Gemonde bevindt zich de locatie waar we vanaf komend voorjaar eten gaan produceren. We hebben uitgerekend dat om 500 mensen te voeden een terrein van ongeveer 20 hectare nodig is. En die gronden hebben we gevonden op, landgoed Wilhelminapark, achter de carpoolplaats tussen Boxtel en Sint-Michielsgestel. Op onze boerderij wordt straks geboerd met respect voor de boer, de dieren, de bodem, de natuur en de cultuurhistorie. En momenteel zijn we al druk doende met werkzaamheden die dat mogelijk moeten maken.

Wat zijn we nu aan het doen?

Een belangrijke stap is dus gezet, een locatie. Maar om het oude landgoed weer geschikt te maken voor de productie van voedsel is meer nodig. Samen met HAS Den Bosch en Soiltech hebben we een plan gemaakt om de bodem in goede te krijgen. De bodem is immers de basis en dus hebben we na de zomer Afrikaantjes ingezaaid. Die planten zorgen ervoor dat de bodem weer tot leven wordt gebracht en klaar is voor haar hernieuwde taak, het voortbrengen van voedsel.

Verder pakken twee werkgroepen bestaande uit leden van Herenboeren Wilhelminapark een reeks concrete werkzaamheden op. Eén werkgroep werkt onder professionele begeleiding onder meer aan een teeltplan. Wat kan waar groeien, hoeveel grond en zaad is nodig, hoeveel dieren hebben we nodig en wat moeten we doen om genoeg water te hebben. De andere groep is bezig met opknappen/aanpakken van het Wilhelminapark. Dan is het goed toegankelijk en is het straks een prettige plek om elkaar te ontmoeten, te praten over wat ons bindt en het ontplooien van activiteiten die we met elkaar van waarde vinden.

Wie doen er mee? Marloes bijvoorbeeld.

Inmiddels hebben bijna vijftig huishoudens ‘ja’ gezegd tegen Herenboeren Wilhelminapark. Ze hebben ‘ja’ gezegd tegen het concept vanuit de overtuiging dat voedselproductie anders kan. En ze hebben vertrouwen in wat we willen bereiken, stuk voor stuk. Een van hen is Marloes van Loon “Dit is de kortste weg van grond tot mond en je weet waar je voedsel vandaan komt. Het is milieuvriendelijk geteeld. Een mooi concept. Het leuke is dat je ook meebeslist welke groente en fruit er geteeld worden!”

Maar met Marloes en de andere ja-zeggers zijn we er nog niet. We streven naar 200 huishoudens zodat we een volwaardige herenboerderij kunnen oprichten en vanaf komend voorjaar in een belangrijk deel van de voedselbehoefte van onze leden kunnen voorzien. Doe je mee?

Meer weten? Je bent welkom.

We organiseren twee informatieavonden voor iedereen die nog niet bekend is met het concept of nog enkele vragen heeft alvorens mee te gaan doen. Meld je aan via boxtel@herenboeren.nl dan weten we ongeveer hoeveel mensen er komen.

19 november om 20.00 uur in De Groene Poort of

26 november om 20.00 uur in Vught. (De locatie wordt nog bekend gemaakt)

Op onze site kun je veel informatie vinden.

https://vimeo.com/117520893

http://boxtel.herenboeren.nl/

Deel dit bericht: