De boerderij in de praktijk

« Ga een pagina terug

De boer, wat doet die?

De coöperatie heeft Geert in dienst, een boer met kennis en ervaring. Hij verricht het werk op het land en verzorgt de dieren. Wanneer de boer ziek is of in drukke tijden, kan hij de hulp inroepen van de omliggende herenboerderijen of loonwerkers inhuren. De begroting van de herenboerderij biedt ruimte voor het inhuren van arbeid.

De leden van de coöperatie kunnen ook meewerken op de boerderij, maar dat hoeft niet. Als u alleen uw boodschappen op uw  boerderij doet, is dat ook goed.


Wat kunnen we aan producten verwachten?

We werken toe naar een systeem waarbij de leden samen bepalen wat ze willen eten. En dat is dan, gemiddeld genomen, ook wat onze boer aan ze levert. In 2016 konden we pas laat planten en was de oogst nog beperkt, in 2017 zal er veel meer zijn. Wat kunt we verwachten staat in deze flyer?


Wanneer kan ik mijn eten ophalen?

In 2017 zal het op twee momenten in de week mogelijk zijn groenten, fruit, eieren en het bestelde vlees op te halen, woensdag in de namiddag en zaterdag rond het middaguur. De pakketten worden uitgeleverd op de boerderij. De ervaring leert dat de meeste mensen het gewoon ontzettend leuk vinden om ten minste eens per week hun boerderij te bezoeken en collega-Herenboeren te ontmoeten.


Is er meer te doen dan voedselproductie?

Omdat het ‘onze’ boerderij is, kunnen alle leden met initiatieven komen waarbij de producten van de boerderij als basis dienen. Er is nu al een activiteitencommissie, een groep leden die rondwandelingen organiseert en een groep die recepten bedenkt en uitwisselt. Zo maken we de boerderij samen tot een succes!


Wordt overwogen om een kas of een tunnel te plaatsen?

Een koude of warme kas of een plastic tunnel, maakt het mogelijk het seizoen te verlengen. Momenteel stuit de bouw van een kas op bezwaren in het kader van het bestemmingsplan


Slachten we zelf?

Nee. Herenboerderij Wilhelminapark is een kleinschalig, gemengd bedrijf. Veel taken in het proces kunnen we zelf uitvoeren. Maar het slachten van dieren, is bijvoorbeeld een vak op zich. Dat laten we dus over aan een professionele slachter in de buurt. Een ander bedrijf maakt van een deel van het vlees, de vleeswaren.


Wat als de oogst mislukt?

De boerderij van Herenboeren Wilhelminapark verbouwt verschillende soorten groenten en fruit. Op die manier wordt het risico gespreid. Dus mocht een deel van de oogst mislukken, dan zijn er nog voldoende andere producten om aan de leden aan te bieden.

Daarnaast zal er, op termijn, samengewerkt gaan worden met andere herenboerderijen in de omgeving. Omdat iedere boerderij straks iets meer produceert dan strikt nodig is, kan er uitgewisseld worden.


Gaan we biologisch telen?

Nee, we gaan niet voor 100 procent biologisch. De term biologisch heeft betrekking op de landbouwmethode, oftewel de manier waarop ons voedsel tot stand gekomen is. Dit bepalen we binnen de coöperatie zelf en is daarom onderdeel van onze zoektocht naar de 'meest duurzame vorm van landbouw'. We noemen het zelf ook wel natuurinclusieve landbouw.

We vinden transparantie en grip op de methode momenteel het belangrijkste sturingselement. Vraag gestuurd voedsel produceren; dat is wat ons drijft. In tegenstelling tot biologisch (productiemaximalisatie per ha) geeft dat meer ruimte om naar productie-optimalisatie te gaan.

We zoeken naar de draagkracht van de bodem voor voedselproductie, uitgaande van een gezonde bodem in een gezond landschap. Het gebruik van chemische middelen wordt hierbij zoveel mogelijk voorkomen.


Gaan we ook koeien melken?

Nee, vooralsnog gaan we vee houden voor vleesconsumptie. Het verzuivelen van eigen melk kan mogelijk wel rendabel worden gemaakt als meer Herenboerderijen dit gezamenlijk oppakken.


Lekker en gezond eten van je eigen boerderij!

Herenboeren


© 2014 Herenboeren
Samen duurzaam voedsel produceren